زعفران

وزن خالص: 25گرم
تعداد در جعبه: عدد
نوع زعفران: پوشال
کد:K-008