زعفران

وزن خالص: 2گرم
تعداد در جعبه: 12 عدد
نوع زعفران: پوشال
کد:G-024